Rožnov 89: Akce Říman

Dne 8. srpna 1989 byl Státní bezpečností při okresní správě Sboru národní bezpečnosti ve Vsetíně zaveden svazek s názvem „Akce Říman“, jehož „zájmovou osobou“ byl tehdejší rožnovský římsko-katolický farář František Petrík.
Státní bezpečnost se o něj zajímala z několika důvodů: vadily jí jeho aktivity mezi mládeží ve prospěch římskokatolické církve, organizace církevních obřadů pro školní mládež a také jeho požadavky na zapojení duchovních do petiční akce „Podněty katolíků k řešení situace věřících občanů v ČSSR“ signatáře Charty 77 a čelného představitele katolického disentu Augustina Navrátila (1928–2003), v níž usiloval zejména o náboženské svobody.
StB sledovala například jeho kontakty s rožnovskými i regionálními signatáři Charty 77 Milanem Pavlištíkem, ing. Josefem Žantou a vůdčí osobou a tehdejším mluvčím Charty 77 ing. Tomášem Hradílkem z Lipníka nad Bečvou i další aktivními, protirežimně smýšlejícími občany.
Podle hlášení agenta StB, který byl na faráře nasazen, měl Petrík na faře pořádat schůzky občanů z řad tzv. nezávislých iniciativ a tyto pak zapojovat do nelegální protistátní činnosti. Rožnovská fara byla skutečně místem, kde kněz uchovával samizdatové časopisy, dále je distribuoval a zařizoval tvorbu jejich kopií. V průběhu listopadových dní se fara také stala „základnou“ pro setkání občanů aktivně nakloněných k společenským změnám, jež vyústily v založení městského Občanského fóra.
Farář Petrík se účastnil i demonstrací na rožnovském náměstí, kde několikrát vystoupil.